Voor Verwijzers

Veel volwassenen die als als kind zijn opgegroeid bij een ouder(s) met psychiatrische klachten (KOPP) of een verslaving (KOV) krijgen zelf klachten zoals depressiviteit, burn-out, angst en paniek en onbegrepen lichamelijke klachten. Als psycholoog heb ik mij gespecialiseerd in het coachen van volwassen KOPP en KOV. Daarbij maak ik gebruik van de methode Repairing Balance. Dankzij de uitgebreide Repairing Balance meting, een vragenlijst, kan ik snel de belangrijkste oorzaken van de klachten achterhalen.De vragenlijst bevat de onderwerpen:

  • lichamelijke klachten mogelijk veroorzaakt door stress
  • gedrag
  • gedachten
  • gevoelens
  • overtuigingen al dan niet bewust

Na de intake weten we voor 75 % zeker waar de onbalans zit.


De cliënt krijgt in de eerste fase van de coaching/therapie psycho-educatie. Na een aantal sessies laten we de cliënt de vragenlijst nog een keer invullen, dan weten we voor 90 % zeker waar de onbalans zit, waarna we een behandelplan opzetten.Onbegrepen lichamelijke klachten

Mijn aanpak is erop gericht om de stress behorend bij lichamelijke klachten aan te pakken.


Bij complexe problemen zal het meerdere sessies vergen voordat er resultaat wordt bereikt. Toch zijn er genoeg voorbeelden van langdurige pijnklachten die met slechts een enkele sessie worden opgelost.

Het streven is altijd de patiënt/cliënt te leren hoe hij om kan gaan met stress. De sleutel daarbij is altijd het accepteren van emoties als angst, schuld, schaamte, leegte, onmacht en emotionele pijn.


KOPP en KOV

Mensen die als kind een ouder hadden met psychiatrische problemen of verslaving krijgen vaak zelf, als ze eenmaal volwassen zijn, ook psychiatrische problemen of een verslaving. Deze mensen weten vaak niet dat hun problemen te maken hebben met hun jeugd. De methode Repairing Balance is zeer geschikt voor deze problematiek, aangezien de ontwikkelaar van deze methode een ervaringsdeskundige is.


Omdat ik uit eigen ervaring weet wat het is om op te groeien in een dergelijke situatie, ben ik goed in staat om me in te leven in de situatie van volwassen KOPP en KOV. Ik kan daardoor snel naar de kern van het probleem, zodat het herstel optimaal verloopt.


Vergoeding UWV

DHM Coaching werkt samen met Balance Management Consulting. Deze organisatie heeft een raamovereenkomst met het UWV en is gemachtigd door UWV verstrekte opdrachten uit te voeren en deze door te verwijzen naar een goedgekeurde Repairing Balance-coach. Dit geldt voor UWV-klanten die het ‘Werk-Fit re-integratieprogramma’ en de ‘Modulaire re-integratie’ mogen volgen.


Dit betekent dat DHM Coaching mensen met een Wajong of WIA uitkering een traject aan kan aanbieden.