KOPP en KOV

Moest je als kind voor jezelf, je broertjes, zusjes en voor je ouder(s) zorgen, omdat je ouder(s) dat niet konden of deden? Voelde je je vaak angstig en eenzaam? Had je je als kind graag welkom en gewaardeerd willen voelen? Had je behoefte aan warme aandacht en aan een stabiele volwassene?


Ik ben een professionele coach gespecialiseerd in volwassen KOPP (kind van ouders met psychiatrische problemen) en KOV (kind van ouder met verslaving). Ik ben er in gespecialiseerd omdat ik zelf een vergelijkbaar verleden heb gehad en dat helpt mij om mij goed in mensen met een KOPP verleden te verplaatsen.


Ik weet uit ervaring dat een aantal hulpvragen in deze doelgroep veel voorkomt, zoals onder andere depressie, burn-out, angst en paniek. Ook symptomen als vermoeidheid, somberheid, neerslachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoelens, machteloosheid en een negatief zelfbeeld komen vaak voor. Bij paniekaanvallen zijn er ook vaak lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen, duizeligheid, trillen of beven.

Mijn coaching is ondersteunend waar nodig. Ik ga uit van het zelfgenezend vermogen van de mens. Diep van binnen weet iedereen zelf wat goed voor hem of haar is. Ik begeleid je naar de kern van je probleem, om vervolgens samen te kijken wat je werkelijk wilt. En hoe je meer zelfvertrouwen en eigenwaarde kunt ontwikkelen, en daardoor positieve gedachten.

De geschiedenis kun je niet veranderen, de emotionele lading kun je wel van de traumatische gebeurtenissen afhalen. Oude patronen kun je doorbreken en vervangen door nieuwe die beter passen bij je leven van nu. Overtuigingen over jezelf en het leven kun je onderzoeken om te kijken of wat je bent gaan geloven wel klopt met het moment van nu. Je kunt onderzoeken wat je kunt doen om je vrij, zeker en vol zelfvertrouwen te voelen.


Wat ik je kan bieden

Wat ik jou als volwassen KOPP en/of KOV kan bieden is coaching en therapie die erop gericht is om je jezelf te laten ontwikkelen tot het mooie mens dat je bent. Je gaat als het ware op zoek naar de route om in contact te komen met je ware verlangen. Ieder kind wil aandacht, erkenning en gezien en gehoord worden. Als je dat in je jeugd niet hebt gekregen, blijf je bewust of onbewust zoeken naar manieren om deze natuurlijke behoeftes vervuld te krijgen.

Mijn manier van coaching en therapie is erop gericht dat je vaardigheden leert en die leert toepassen zodat je je verder kunt ontwikkelen. Je leert je grenzen kennen en aan te geven. Je leert te onderzoeken wat voor jou de beste weg is. Samen gaan jij en ik verder kijken dan wat je denkt en doet. We gaan in op emoties en gevoelens. Dit doen we onder andere door te kijken naar de patronen van handelen die je nu vertoont en die je belemmeren in je leven. Naast gesprekken komen ook lichaamsgerichte oefeningen om tot rust te komen aan bod.


Hoog sensitief

Veel volwassen KOPP en KOV hebben als persoonlijkheidskenmerk dat ze hoogsensitief zijn. Hoogsensitieven (HSP’ers) verwerken informatie die via de zintuigen bij hen binnenkomt op een andere, diepere manier, dan niet HSP’ers waardoor ze meer opmerken (E. van Hoof, klinisch psycholoog). Dit komt niet omdat ze meer zien, maar omdat ze de informatie in de hersenen nauwkeuriger verwerken. Ook hebben HSP’ers vaak een hoog inlevingsvermogen en intensere reacties, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Als je sensorische informatie dieper en intenser beleeft, zul je sneller dan niet sensitieve mensen vermoeid raken. Met deze persoonlijkheidskenmerk kun je leren omgaan, zodat je gaat inzien welke voordelen HSP kan hebben.